Definicja modelu

Definicja geometrii

Model obliczeniowy stanowi załamana płyta (jednokierunkowo zbrojona) zdefiniowana za pomocą elementów belkowych (przemieszczenia tylko w płaszczyźnie układu) [3190]. Geometrię określa ciąg osi ciężkości przekrojów spoczników i płyty biegowej. Efektywna rozpiętość elementu (wz.5.8 EC2):

leff=ln+a1+a2

a1=a2=min{0.5h ; 0.5t}= min{0.5*15cm ; 0.5*24cm} = 7.5cm

leff=413+7.5+7.5=428cm=4.28m

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Definicja geometrii

 • [a] Z paska głównego wybierz Modelowanie > Elementy > Rysuj Pręty.1-1
 • W wierszu Pierwszy punkt u dołu ekranu wpisz 0,0 i zatwierdź Enter.
 • Podaj kolejne współrzędne (Drugi punkt): 1.0,1.44 ; 3.2,0.0 ; 4.3,0.0, każdorazowo zatwierdzając wprowadzone współrzędne klawiszem Enter.

Definicja podpór

Ze względu na przyjęty belkowy charakter pracy schodów, w miejscu oparcia spoczników na ścianach zastosowano podpory punktowe blokujące możliwość przesuwu po kierunkach X i Y, ale umożliwiające obrót (sposób oparcia nie gwarantuje wystarczającej sztywności obrotowej). 

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Definicja podpór

 • Kliknij LPM węzeł 1 (lewy) i 2 (prawy)
 • Z małego paska narzędzi wybierz Dodaj podporę.Dodaj podpore
 • W oknie Podpory wybierz Zamień na przegubowe nieprzesuwne i zatwierdź Ok.

Definicja profilu

Model obliczeniowy schodów należy uzupełnić o definicję profili stanowiących złożenie przekrojów i materiałów, które dobierane są z gotowych bibliotek/katalogów lub tworzone indywidualnie. Dla modelu schodów zdefiniowano 2 profile z betonu klasy C20/25: 15×100[cm] na spoczniki i 15×100[cm] na bieg.

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Definicja profili

 • W zakładce Profile, z lewej strony ekranu, wybierz Utwórz nowy profil.
 • Pojawi się okno Edytor profili, w którym aktualny będzie nowo definiowany profil.
 • Widoczny w środku okna domyślnie wybrany przekrój zaznacz klawiszem LPM i usuń klawiszem Delete.
 • [a] Zdefiniuj materiał podstawowy i przekrój.
  • Z górnego paska wybierz Profil > Materiał podstawowy.
  • Rozwiń katalogi Standardowe, Beton, następnie wybierz  C20/25 i Ok.
  • Z górnego paska wybierz Profil > Dodaj profil.
  • Rozwiń katalogi Definiowane, Prostokąt, w tabeli z prawej strony określ H [mm] 150 i S [mm] 1000.
  • Zakończ definicję klikając Ok.
 • [b] Nazwij zdefiniowany profil.
  • W oknie Menedżer profilu z lewej strony, wybierz Profil nr 1 klikając w nazwę LPM (podświetli się na niebiesko).
  • Kliknij powtórnie LPM w podświetloną nazwę i podaj nową: Spocznik.
 • Powtórz czynność [a] i [b] dla profilu Bieg.

Przypisanie profilu do konstrukcji

 • [c] Zaznacz pręty poziome klikając w nie LPM.
  • Z paska narzędzi wybierz Zmień profil.Narzprofil
  • W oknie Menadżer profili wybierz profil Spocznik i Ok.
 • Zgodnie z czynnością [c] przypisz odpowiedni profil ukośnemu prętowi odwzorowującemu bieg schodowy.

Definicja obciążeń

Zadano obciążenia liniowe od ciężaru własnego, obciążeń stałych i obciążenia użytkowego. Obciążenia modeluje się jako liniowe, równomiernie rozłożone wzdłuż osi X (patrz [3190]).

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Ciężar własny

Ciężar własny jest automatycznie uwzględniany przez program na podstawie zdefiniowanego profilu elementu.

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Uwzględnienie ciężaru własnego.

 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj > Uwzględniaj.

Definiując uwzględnianie ciężaru własnego grupa obciążeń „Ciężar własny” nie musi być aktualna ani aktywna

Obciążenie stałe

 • W oknie Obciążenia z lewej strony wskaż grupę 2:Obciążenia stałe i kliknij Ustal aktualną.
 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż osi x.obc
  • Wybierz Wszystkie > Zastosuj.
  • W polu Wartość [kN/m] podaj 0.64 i zatwierdź Ok.
 • 2xLPM w obciążenie rozłożone nad biegiem schodowym, edytuj wartość obciążenia na 1.07[kN/m] i zatwierdź Ok.
 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż osi x.
  • Wskaż LPM pręt biegu schodowego i wybierz Zastosuj.
  • W polu Wartość [kN/m] podaj 2.25 i zatwierdź Ok.stale_schody

Obciążenie użytkowe

 • W oknie Obciążenia z lewej strony wskaż grupę 9:Obciążenie użytkowe 1 i kliknij Ustal aktualną.
 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż osi x.obc
  • Wskaż LPM wszystkie pręty i wybierz Zastosuj.
  • W polu Wartość kN/m wybierz >Pobierz z zestawienia< i wskaż Użytkowe-schody i Ok.uzytkowe

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 231