Definicja modelu

Poniższa procedura bazuje na przygotowanym szablonie dla projektu Budynku wielorodzinnego. Tworzenie podstaw projektu przedstawiono w 3026, definicję grup obciążeń w 2961 , zebranie obciążeń w 3010.

Definicja geometrii

Zgodnie z założonym charakterem pracy płyty (jednokierunkowa praca – patrz: 3328), w modelu obliczeniowym rozważa się płytę jako belkę wieloprzęsłową o szerokości 1m. Geometrię określa oś ciężkości przekroju płyty (powierzchnia środkowa). Efektywna rozpiętość przęseł (wz.5.8 EC2):

leff=ln+a1+a2

Przęsła stropowe:

a1=a2=min{0.5h ; 0.5t}= min{0.5*15cm ; 0.5*24cm} = 7.5cm

leff,1=439+7.5+7.5=459cm=4.54m – przyjęto 4.6m

leff,2=509+7.5+7.5=524cm=5.24m – przyjęto 5.3m

leff,3=72+7.5+7.5=87cm=0.87m – przyjęto 0.9m

Przęsło balkonowe:

a1=a2=min{0.5h ; 0.5t}= min{0.5*12cm ; 0.5*24cm} = 6.0cm

leff,1=127+6+6=139cm=1.39m – przyjęto 1.4m

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Definicja geometrii

 • [a] Z paska głównego wybierz Modelowanie > Elementy > Rysuj Pręty.python_2019-06-22_14-49-40 - Copy
  • W wierszu Pierwszy punkt u dołu ekranu wpisz 0,0 i zatwierdź Enter.
  • Podaj kolejne współrzędne (Drugi punkt): 5.3,0.0 ; 9.9,0.0 ; 11.3,0.0 każdorazowo zatwierdzając wprowadzone współrzędne klawiszem Enter.
 • Powtórz czynność [a] definiując pręty między węzłami o współrzędnych 4.4,2.5 ; 5.3,2.5 ; 9.9,2.5.strop2

Definicja podpór

Sposób oparcia stropu na ścianach zewnętrznych nie gwarantuje wystarczającej sztywności obrotowej, nie blokuje również przesuwu poziomego. Podpory zdefiniowano więc jako przegubowe przesuwne. W celu zachowania geometrycznej niezmienności ustroju jednej podporze w każdym schemacie zablokowano przesuw.

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Definicja podpór

 • Z paska głównego wybierz Podpory > Podpora > Podpora przesuwna.strop4
 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj.
 • Kliknij LPM w skrajną prawą podporę schematu trzyprzęsłowego i z paska narzędzi wybierz Usuń.strop6
 • Kliknij LPM w skrajne podpory obu schematów i z paska narzędzi wybierz Edycja podpór.strop7
 • W oknie Podpory wybierz Zamień na przegubowe nieprzesuwne i zatwierdź Okstrop5

Definicja profilu

Dla modelu stropu zdefiniowano dwa profile prostokątne z betonu klasy C20/25. Dla przęseł stropowych profil o przekroju 15×100[cm], dla przęsła balkonu 12×100[cm].

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Definicja profilu

 • W zakładce Profile, z lewej strony ekranu, wybierz Utwórz nowy profil.
 • Pojawi się okno Edytor profili, w którym aktualny będzie nowo definiowany profil.
 • Widoczny w środku okna domyślnie wybrany przekrój zaznacz klawiszem LPM i usuń klawiszem Delete.
 • Zdefiniuj materiał podstawowy i przekrój:
  • Z górnego paska wybierz Profil > Materiał podstawowy.
  • Rozwiń katalogi Standardowe, Beton, następnie wybierz  C20/25 i Ok.
  • Z górnego paska wybierz Profil > Dodaj profil.
  • Rozwiń katalogi Definiowane, Prostokąt, w tabeli z prawej strony określ H [mm] 150 i S [mm] 1000.
  • Zakończ definicję klikając Ok.strop15
 • Nazwij zdefiniowany profil:
  • W oknie Menedżer profilu z lewej strony wybierz Profil nr X klikając w nazwę LPM (podświetli się na niebiesko).
  • Kliknij powtórnie LPM w podświetloną nazwę i podaj nową: Strop.
 • Zgodnie z powyższą instrukcją zdefiniuj profil Balkon (C20/25, 120×1000[mm]).

Przypisanie profilu do elementów konstrukcji

 • W zakładce Profile, z lewej strony okna, kliknij LPM w profil Strop i wybierz Ustal aktualnym, a następnie Przypisz profil.strop8
 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie i Zastosuj.
 • Kliknij LPM w przęsło wspornikowe i z paska narzędzi wybierz Zmień profil.
 • Wybierz profil Balkon i zatwierdź Ok.
 • Z paska narzędzi wybierz Widok > Wizualizacja profili.strop9

Definicja obciążeń

Zadano obciążenia stałe od ciężaru własnego płyty i warstw wykończenia oraz obciążenia użytkowe stropu (z uwzględnieniem obciążenia ścianami działowymi) i balkonu. Część wspornikową obciążono na końcu siłą skupioną (balustrada) i momentem skupionym (od poziomego obciążenia użytkowego balustrady – pkt. 6.4 PN-EN 1991-1-1).

Pominięto obciążenie balkonu temperaturą (balkon izolowany termicznie) i zaspą śnieżną (mniejsza wartość od obciążenia użytkowego).

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Ciężar własny

Ciężar własny jest automatycznie uwzględniany przez program na podstawie zdefiniowanego profilu elementu.

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Uwzględnienie ciężaru własnego.python_2019-06-22_14-56-00 - Copy (2)
 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj > Uwzględniaj.

Definiując uwzględnianie ciężaru własnego grupa obciążeń „Ciężar własny” nie musi być aktualna ani aktywna

Obciążenie stałe

 • W oknie Obciążenie z lewej strony ekranu wskaż grupę Obciążenia stałe i kliknij Ustal aktualną.
  • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż osi x.python_2019-06-22_14-52-06
  • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj.
  • W polu Wartość [kN/m] podaj 1.17 i zatwierdź Ok.
 • Kliknij 2xLPM w obciążenie na przęśle wspornikowym i zmień wartość obciążenia na 1.83.
 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Siła skupiona.python_2019-06-22_14-56-00
  • Wskaż LPM pręt wspornikowy i wybierz Zastosuj.
  • W polu Wartość [kN] podaj 0.3.
  • W opcji Położenie ustal x/L [-] równe 1.0 i zatwierdź Ok.strop10

Obciążenie użytkowe – strop

Dla obciążenia użytkowego stropów założono trzy (wzajemnie się wykluczające!) przypadki: obciążenie na całości konstrukcji i na poszczególnych przęsłach.

 • [a] W oknie Obciążenie z lewej strony ekranu wskaż grupę Obciążenie użytkowe 1 i kliknij Ustal aktualną.
  • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż osi x.python_2019-06-22_14-52-06
  • Wskaż LPM wszystkie przęsła poza przęsłem wspornikowym i wybierz Zastosuj.
  • W polu Wartość [kN/m] wybierz >Pobierz z zestawienia< i wskaż Użytkowe-stropy (2) i Ok.strop14strop11
 • Powtórz czynność [a] dla grup Obciążenie użytkowe 2 i Obciążenie użytkowe 3, definiując obciążenie na pojedynczych przęsłach.strop12strop13
 • W oknie Obciążenie z lewej strony ekranu wybierz Relacje grup obciążenia i określ powiązania logiczne między grupami obciążenia użytkowego.strop16

Obciążenie użytkowe – balkon

Dla obciążenia użytkowego balkonów przyjęto jeden przypadek: obciążenie rozłożone równomiernie na całym przęśle wraz ze skupionym momentem zginającym na końcu przęsła.

 • W oknie Obciążenie z lewej strony ekranu wskaż grupę Obciążenie użytkowe balkon i kliknij Ustal aktualną.
  • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż osi x.python_2019-06-22_14-52-06
   • Wskaż LPM przęsło wspornikowe i wybierz Zastosuj.
   • W polu Wartość [kN/m] wybierz >Pobierz z zestawienia< i wskaż Użytkowe-balkony i zatwierdź Ok.
  • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Moment skupiony.python_2019-06-22_14-56-00 - Copy
   • Wskaż LPM przęsło wspornikowe i wybierz Zastosuj.
   • W polu Wartość [kNm] podaj 1.1.
   • W opcji Położenie ustal x/L [-] równe 1.0 i zatwierdź Ok.strop15

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 281