Grupy obciążeń

Opis problemu

Definicja grup obciążeń dla modelu domu wielorodzinnego.

Metody

Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i komfort pracy. Umożliwia również przekazywanie obciążeń między pozycjami (patrz 1613)

Definiując grupy obciążeń domu wielorodzinnego wyordębniono:

 • Obciążenia stałe: ciężar własny elementów konstrukcyjnych, ciężar pokryć – podstawa: EN-1991-1-1, katalogi producentów.
 • Obciążenia zmienne: śnieg, wiatr, obciążenia użytkowe – podstawa: EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, EN-1991-1-1

W ramach poszczególnych rodzajów obciążeń należy wyodrębnić przypadki:

 • Śnieg: bardziej obciążona połać lewa, bardziej obciążona połać prawa.
 • Wiatr: z lewej, z prawej, z przody, z tyłu

Między grupami obciążeń zmiennych należy ustalić relacje – wykluczyć możliwość jednoczesnego występowania dwóch przypadków obciążenia śniegiem, wiatrem.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja w Menadżerze grup

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Menadżer grup.Schowek16
 • Kliknij LPM na grupie Obciążenia zmienne i wybierz Usuń grupę obciążenia, zatwierdź Tak.

Potrzebne jest kilka grup obciążeń zmiennych, postanowiono zdefiniować je od początku.

 • [a] W oknie Menadżer grup obciążenia wybierz Utwórz nową grupę obciążenia.
 • [b] W oknie Nowa grupa obciążenia w polu Nazwa wpisz: Obciążenia stałe.
 • [c] Ustal Typ obciążenia jako Stałe i z rozwijanej listy Typ wybierz: Ciężar własny (duża zmienność).
 • Po kliknięciu OK grupa zostaje utworzona.
 • W celu definicji pozostałych grup czynności [a, b, c] powtarzamy, nadając nazwy i typy grup zgodnie z Tab.1.

Tab.1: Grupy obciążeń – zestawienie.

Nr Nazwa grupy Typ obciążenia Typ
1. Ciężar własny Stałe Ciężar własny (mała zmienność)
2. Obciążenie stałe Stałe Ciężar własny (duża zmienność)
3. Śnieg L  Zmienne  Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
4. Śnieg P Zmienne Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
5. Wiatr L Zmienne Wiatr
7. Wiatr P Zmienne Wiatr
7. Wiatr Przód Zmienne Wiatr
8. Wiatr Tył Zmienne Wiatr
9. Obciążenie użytkowe 1 Zmienne Użytkowe: powierzchnie mieszkalne
10. Obciążenie użytkowe 2 Zmienne Użytkowe: powierzchnie mieszkalne

Relacje grup obciążeń

 • W zakładce Obciążenia z prawej strony ekranu wybierz Relacje grup obciążeń.
 • Klikając LPM w płytki na przecięciu odpowiednich grup obciążeń, wybierz Wykluczają się.Schowek012

Relacje domek

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 231