Wymiarowanie słupa ściany szczytowej

Wyznaczenie obciążenia działającego na słup w ścianie szczytowej

Obciążenia działające na ścianę i w jej płaszczyźnie są o połowę mniejsze w odniesieniu do wewnętrznych układów poprzecznych, ponieważ ściana szczytowa to skrajny układ i uwzględniane są obciążenia tylko z połowy rozpiętości układu. Sposób obliczeń obciążenia od wiatru działającego na ścianę szczytową znajduję się tutaj.

 • Skopiuj wcześniej utworzoną pozycję obliczeniową. W zakładce Pozycje obliczeniowe wybierz Poz 1.1  i kliknij PPM, a następnie wybierz Skopiuj.

Takie rozwiązanie pozwala na przyspieszenie pracy bez utraty wcześniejszych postępów.

 • Aby zmniejszyć wszystkie obciążenia o połowę z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie, a następnie z panelu Obciążenie wybierz Lista obciążeń.

 • W wyświetlonym oknie zaznacz wszystkie obciążenia i wybierz opcję Operacje.

 • Zmień Mnożnik A i B z wartości 1.0 na 0.5. Następnie wybierz OK. Wartość obciążeń zostanie zredukowane do 50%.

Wyznaczanie zbrojenia słupa w ścianie szczytowej

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza, a następnie Wymiarowanie.

 • Z panelu Narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.

 •  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1].

 • Wskaż pręty o numerach 3 oraz 4 i zatwierdź wybór klikając Zastosuj.
 • Zostanie wyświetlone okno z wybranym słupem. Określ parametry zbrojenia wybierając opcję znajdującą się w lewym górnym rogu – Parametry do wymiarowania.

 • Określ parametry zgodnie z rysunkiem poniżej.

 • Wybierz drugą opcję znajdującą się w lewym górnym rogu – Długość wyboczeniowa.

 • Wybierz Element w ramie regularnej – 5.8.3.2(3) 

 • Wprowadź parametry zgodnie z rysunkiem poniżej i zatwierdź.

Ze względu na usztywnienie w postaci murowanych ścian oraz płyt kanałowych znajdujących się na dachu przyjęto że element jest usztywniony.

 • Wybierz opcję znajdującą się w lewym dolnym rogu, aby określić obciążenie słupa działające prostopadle do płaszczyzny.

 • Określ Sposób podparcia elementu w płaszczyźnie prostopadłej do układu oraz Obciążenie w płaszczyźnie prostopadłej do układu wprowadzając wartości zgodne z rysunkiem poniżej.

 • W prawym dolnym rogu znajdują się opcję pozwalające określić parametry zbrojenia.
 • Użyj procedury automatycznie generującej zbrojenie. Uzupełni parametry dotyczące zbrojenia jak na poniższym rysunku i wybierz Zazbrój.

Samodzielne projektowanie zbrojenia
 • Na przekroju poprzecznym kliknij LPM na wybraną krawędź. Po prawidłowym wyborze krawędź zostanie podświetlona na czerwono.
 • W panelu bocznym wybierz drugą zakładkę i wprowadź parametry zbrojenia podłużnego tak jak poniżej, a następnie kliknij Zastosuj. Zbrojenie dla wskazanej krawędzi zostanie zmienione zgodnie z podanymi ustawieniami.

 • W celu modyfikacji zbrojenia poprzecznego w panelu bocznym wybierz ostatnią zakładkę. Wybierz 2 strefę i wprowadź parametry zbrojenia poprzecznego tak jak poniżej, a następnie kliknij Zastosuj. Zbrojenie poprzecznie w wybranej strefie zostanie zmodyfikowanie. W razie potrzeby podziel, połącz lub zmień zakres stref (ikony z zielonymi strzałkami).

Edycja przyjętych prętów zbrojeniowych
 • Aby zmienić zbrojenie przyjęte przez program , wybierz opcję znajdującą się po prawej stronie okna – Edycja prętów zbrojeniowych.

 • Następnie zaznacz za pomocą klawiszy CTRL+LPM pręty, które chcesz edytować lub usunąć. Zaznaczone pręty zostają podświetlone w prawym górnym rogu ekranu na kolor czerwony.
 • W oknie edycji możliwa jest zmiana położenia prętów w przekroju, podzielenia na części lub ich odgięcie.

 • Sprawdź wytężenie elementu dla przyjętego zbrojenia wybierając w prawym górnym rogu odpowiedni Warunek projektowy.

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 193