Grupy obciążeń

Opis problemu

Definicja grup obciążeń dla modelu portalowej hali.

Metody

Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i komfort pracy. Umożliwia również przekazywanie obciążeń między pozycjami (patrz 1613)

Definiując grupy obciążeń dla hali portalowej należy wyodrębnić:

 • Obciążenia stałe: ciężar własny elementów, obudowa hali (pokrycie) – podstawa: PN-EN 1991, katalogi producentów.
 • Obciążenia zmienne: śnieg, wiatr, obc. użytkowe (dachy) – podstawa: PN-EN 1991.

W ramach poszczególnych rodzajów obciążeń należy wyodrębnić przypadki:

 • Śnieg: obciążenie równomierne, obciążenie nierównomierne (x2– podstawa: PN-EN 1991-1-3.
 • Wiatr: z prawej, z lewej, z tyłu, z przodu – podstawa: PN-EN 1991-1-4.

Między grupami obciążeń zmiennych należy ustalić relacje – wykluczyć możliwość jednoczesnego występowania więcej niż jednego obciążenia śniegiem i wiatrem.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja w Menadżerze grup

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.
 • W panelu Obciążenie wybierz Menadżer grup.Schowek16
 • Kliknij LPM na grupie Obciążenia zmienne i wybierz Usuń grupę obciążenia, zatwierdź Tak.

Potrzebne jest kilka grup obciążeń zmiennych, postanowiono zdefiniować je od początku.

 • [a] W oknie Menadżer grup obciążenia wybierz Utwórz nową grupę obciążenia.
 • [b] W oknie Nowa grupa obciążenia w polu Nazwa wpisz: Pokrycie.
 • [c] W opcji Typ obciążenia zaznacz Stałe, a z rozwijanej listy Typ wybierz: Ciężar własny (duża zmienność).Pokrycie
 • Po kliknięciu OK grupa zostaje utworzona.
 • W celu definicji pozostałych grup, powtórz czynności [a], [b], [c], nadając nazwy i typy grup zgodnie z Tab.1.

Tab.1: Grupy obciążeń.

Nr Nazwa grupy Typ obciążenia Typ
1. Ciężar własny Stałe Ciężar własny (mała zmienność)
2. Obc. użytkowe Zmienne Użytkowe: dachy
3. Pokrycie Stałe Ciężar własny (duża zmienność)
4. Śnieg LP Zmienne Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
5. Śnieg 0,5L Zmienne Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
6. Śnieg 0,5P Zmienne Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
7. Wiatr L Zmienne Wiatr
8. Wiatr P Zmienne Wiatr
9. Wiatr Przód Zmienne Wiatr
10. Wiatr Tył Zmienne Wiatr

Relacje grup obciążeń

 • W zakładce Obciążenia z prawej strony ekranu wybierz Relacje grup obciążeń.
 • Klikając LPM w płytki na przecięciu odpowiednich grup obciążeń, wybierz Wykluczają się.Schowek012Nowa hala - relacje
 • Zatwierdź zmiany Ok.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483