Koncepcja zintegrowanego modelu

Opis problemu

Tworzenie podstaw nowego projektu budynku wielorodzinnego w programie Soldis PROJEKTANT.

Metody

Konstrukcję budynku opisanego w [2732] zaprojektowano rozpoznając poszczególne elementy nośne, a następnie modelując je w układach płaskich. Poznawszy ścieżkę obciążeń konstrukcji, można analizować kolejne pozycje obliczeniowe osobno, równocześnie uwzględniając ich wzajemne powiązania (podparcie, elementy dochodzące itp.). W ten sposób stworzono zintegrowany model całej konstrukcji składający się z prostszych, wygodnych do analizy pozycji/elementów i wspólnej bazy obciążeń oddziałujących na budynek.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Nowy projekt, wybór norm

  • Uruchom program Soldis PROJEKTANT i wybierz Nowy.
  • W oknie Dane projektu wpisz nazwę: Budynek wielorodzinny.
  • Jako podstawę obliczeń wybierz normy Eurokody (PN-EN).
  • Zestaw norm można także zmienić wybierając odpowiednią ikonę pod obszarem kreślenia.norma

Pozycje obliczeniowe

  • Domyślnie po otwarciu nowego projektu występuje jedna pozycja obliczeniowa Poz.1.1.
  • Z paska narzędzi wybierz Projekt > Menedżer pozycji.
  • Kliknij 2xLPM w Poz.1.1 i w opcji Nazwa wpisz Wiązar dachowy i kliknij Ok.
  • Wybierz Utwórz nową pozycję obliczeniową i podaj jej nazwę: Schody.
  • Wraz z postępem zaawansowania prac dodawaj kolejne pozycje: Ława fundamentowa, Ściana, Podciąg…
  • Przełączaj się między pozycjami obliczeniowymi poprzez zakładki w prawym, górnym rogu obszaru kreślenia.pozycje

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 281