Wspornik kratowy

Charakterystyka elementu

Dźwigar wspornikowy złożony z kształtowników rurowych, wykończonych na gorąco, ze stali S235. Wspornik o zmiennej wysokości od 0.65m w części przypodporowej do 0.45m na końcu wysięgu. Pochylenie pasa dolnego: 6.1%. Pochylenie pasa górnego: 5.2%. Na pas górny przyjęto wstępnie przekrój RK50x50x3, na pas dolny RP60x40x4, a na skratowanie RK40x40x3. Na końcach pasa górnego i dolnego przyspawana jest blacha czołowa dokręcona do wytyków wychodzących ze ściany budynku (Rys.2.).


Wspornik schematy
Rys.1.
 Rozmieszczenie wsporników na rzucie dachu


Połączeniewspornik
Rys.2.
 Detal łączenia wspornika do ściany

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model trapezowej kratownicy o skratowaniu słupkowo-krzyżulcowym typu N.

Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. W miejscu połączenia pasa górnego i dolnego z pozostałą częścią budynku zastosowano podpory punktowe. Sztywność oparcia jest duża, a ewentualna podatność nie wpływa znacząco na rozkład sił wewnętrznych w wsporniku. Podporom zablokowano możliwość przesuwu po kierunkach X i Y.

Obciążenie: Obciążenia zewnętrzne przekazywane są na wiązar poprzez żebra. Dlatego modelowane są jako siły skupione przyłożone w węzłach elementu. Przyjęto, że kierunek działania każdej siły przechodzi przez środek ścinania przekroju.

Wspornikschemat

Rys.3. Schemat statyczny wspornika.