Schody żelbetowe

Charakterystyka elementu

Wolnopodparte, żelbetowe schody płytowe. Szerokość: 1.0m. Rozpiętość w świetle ścian: 4.13m. Spocznik dolny: 0.15×1.03[m], bieg: 0.15×2.16[m], spocznik górny: 0.15x0.94[m]. Beton: C20/25. Oparcie na ścianach nośnych, zbrojenie zakotwione w wieńcu i w płycie stropowej.

Rys.1. Schody – przekrój.Schody

Rys.2. Schody – rzut.rzut schodow

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto schemat płyty załamanej, podpartej przegubowo nieprzesuwnie na obu końcach.

Podparcie: Ze względu na belkowy charakter pracy, w miejscu oparcia spoczników na ścianach, zastosowano podpory punktowe blokujące możliwość przesuwu po kierunkach X i Y, ale umożliwiające obrót (sposób oparcia nie gwarantuje wystarczającej sztywności obrotowej).

Obciążenie: Uwzględniono obciążenia stałe: ciężar własny schodów i warstw wykończenia, oraz obciążenie użytkowe (kat.A – schody). Wartości obciążeń odniesiono do powierzchni rzutu schodów. KOMENTARZ

Tabl.1. Zebranie obciążeń na schody.

 Rodzaj obciążenia  kN/m
Obc. stałe – ciężar własny płyty: 0.15m x 1.0m x 25kN/m3  3.75
Obc. stałe – ciężar stopni: 0.18m x 0.27m x 0.5 x 1.0m x 25kN/m3 = 0.608kN ; 8 x 0.608kN / 2.16m  2.25
Obc. stałe – warstwy wykończeniowe, spocznik:  0.64kN/m2 x 1.0m  0.64
Obc. stałe – warstwy wykończeniowe, bieg:  0.64kN/m2 x 1.0m (x 1.67)  KOMENTARZ  1.07
Obc. użytkowe (patrz [2962])  2.00

Rys.3. Schemat statyczny schodów w modelu obliczeniowym.Schemat statyczny 1