Ściana pod obciążeniem skupionym

Opis problemu

W podstawowym modelu obliczeniowym żelbetowej ramy wsporczej [3527] założono oparcie skrajnych przęseł bezpośrednio na ścianach piwnicy. Należy sprawdzić nośność muru ze względu na obciążenie skupione (reakcję przekazywaną z podciągu na ścianę).

Metody

Sprawdzenie przeprowadzono zgodnie z EN-1996. Przyjęto następujące parametry konstrukcyjne:

 • element murowy:
  • gr. 25.0cm
  • beton kruszywowy, grupa 1
  • klasa elementu: 15MPa
  • kategoria wykonania: I
 • zaprawa:
  • zwykła, przepisana
  • klasa 5.0MPa

Założono oparcie podciągu na całej grubości ściany (brak mimośrodu obciążenia). Obliczeniowa siła skupiona (reakcja z podciągu): NEdc = 230.2kN.

Rys.1. Siła skupiona na ścianę (reakcja z podciągu).reakcja_sciana

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Wymiarowanie > Narzędzia wymiarowania > Obwiednia
 • Wybierz Przypisz regułę > Eurokody > Ściana pod obciążeniem skupionym wg PN-EN 1996regula_sciana
 • Wskaż węzeł 0 (skrajny lewy) klikając w niego LPM i wybierz Zastosuj.

Ustawienie parametrów do wymiarowania

 • Wybierz zakładkę Geometria i ustal parametry geometryczne zgodnie z rysunkiem:mur_geometria
 • Wybierz zakładkę Materiały i ustal parametry materiałowe zgodnie z rysunkiem:mur_materialy
 • Wybierz zakładkę Opcje i ustal parametry warunki dodatkowe zgodnie z rysunkiem:mur_opcje
 • Program automatycznie zaktualizuje wyniki obliczeń nośności.

Wyniki obliczeń

Warunek projektowy jest spełniony (wytężenie 94%). W celu wygenerowania raportu z procedury wymiarowania kliknij LPM ikonę Generuj raport. Zamknij okno wymiarowania, zapisując aktualne ustawienia, klikając Ok.sciana_raport

W celu ostatecznej weryfikacji obliczeń z panelu Narzędzia wymiarowania wybierz tryb generowania kombinacji Wszystkie kombinacje i kliknij Przelicz. Decydujące wytężenie pozostaje na poziomie 94%.sciana_przelicz

KOMENTARZ (1): Wytężenie ściany, ze względu na obciążenie skupione przy zastosowaniu elementów murowych jest bardzo wysokie. Rozwiązaniem może być zastosowanie żelbetowego filarka.

KOMENTARZ (2): Sprawdzenie muru ze względu na obciążenie skupione, nie kończy procesu projektowania. Niezbędne jest również sprawdzenie ściany ze względu na obciążenia: głównie pionowe, ścinające i prostopadłe do powierzchni.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf sciana-pod-obciazeniem-skupionym-raport 240 KB 1227