Statyka

Analizę statyczną wiązara należy przeprowadzić zgodnie z EN-1990. Stany graniczne nośności i użytkowalności sprawdza się metodą współczynników częściowych. Do wyznaczenie ekstremalnych wartości efektów oddziaływań należy użyć kombinacji obciążeń:

SGN/ULS– Kombinacja podstawowa (wz. 6.10, PN-EN 1990)

SGU/SLS– Kombinacja charakterystyczna (wz. 6.14b, PN-EN 1990)

Przeglądanie wyników statyki

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.
 • W panelu Analiza wybierz Statyka. Program automatycznie wykona obliczenia statyczne.
 • W celu uzyskania wykresu sił wewnętrznych wybierz odpowiednią ikonę (Normalne, Tnące, Mom. zginające)
 • W prawej części panelu Przeglądanie wyników dla statyki dostępne są narzędzia dopasowania wyglądu i zakresu wyświetlanych na wykresie informacji.Schowek014

Kombinacje obciążeń

 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Zmień ustawienia kombinatoryki i w nowym oknie wybierz SGN – Kombinacja podstawowa i SGU – Kombinacja charakterystyczna.

 • Wybierz Włącz/Wyłącz kombinatorykę obciążenia. Następnie wybierz Normalne.Wiązar normalne
 • Siły ściskające pręty mają wartości ujemne i są zaznaczone na niebiesko. Siły rozciągające są dodatnie i czerwone.

Wyniki dla elementu

 • Kliknij dwukrotnie LPM w środkowy pręt pasa górnego.
 • Za pomocą suwaka można wybrać dowolny przekrój na długości pręta w którym chcesz sprawdzić wynik.Wiązar-suwak
 • Poniżej w oknie Wyniki dla elementu – Kombinatoryka znajdują się 3 zakładki do przeglądu: sił wewnętrznych (NTM), naprężeń (S) i deformacji (U).
 • Wybierz zakładkę NTM i kafelek N (siły normalne). Poniżej można odczytać maksymalną i minimalną siłę powstającą w danym przekroju.
 • Użyte współczynniki obliczeniowe i kombinacyjne można sprawdzić na 2 sposoby:
  • [Sposób 1] W wierszach ψ pokazane są oznaczenia grup obciążeń i współczynników użytych w kombinacji dającej ekstremalną wartość danej wartości. Najeżdżając na nie myszką, wyświetla się okienko z wyjaśnieniem oznaczeń.Wiązar-komb
  • Klikając LPM w kontrolkę obok ψ, program zastąpi oznaczenia („+”,”K” itp) konkretnymi liczbami.
  • [Sposób 2] Wybierz ikonę Informacje z prawej strony wartości siły normalnej. Wyświetli się lista użytych w kombinacji grup obciążeń.
  • Najedź kursorem na daną grupę i odczytaj użyte współczynniki obliczeniowy i kombinacyjny.

Wiązar-wsp

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 513