SGU – przegląd

Opis problemu

Stan graniczny użytkowalności wiązara kratowego w modelu numerycznym.

Metody

Zgodnie z EN-1990 przy sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności należy posługiwać się kryteriami dotyczącymi: ugięć, drgań, uszkodzeń. Dla stalowej kratownicy kluczowe jest kryterium ugięć pionowych. Do redukcji przemieszczeń, konstrukcję wykonuje się ze strzałką odwrotną. Model numeryczny wiązara jest modelem nieodkształconym, dla którego załącznik krajowy do EN-1993 określa aby pionowe ugięcie było mniejsze niż L/250 (L – rozpiętość dźwigara). Jest to ugięcie całkowite netto, czyli liczone po odjęciu ew. przeciwstrzałki, które liczy się jako maksymalne przemieszczenie węzła kratownicy.

Graniczne ugięcia pionowe podawane są w specyfikacji projektowej i są uzgadniane z inwestorem.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Wymiarując pręty wiązara określa się ograniczenia dotyczące przemieszczeń elementów. Można te wartości następnie odczytać, oraz sprawdzić procentowe spełnienie warunku SGU. Wybierając opcję Statyka z zakładki Analiza można poznać deformację całego wiązara. Wskazując konkretny pręt można na całej jego długości odczytać ekstremalne wartości: przemieszczenia wzdłuż osi (u), przemieszczenia prostopadłego do osi (v), przemieszczenia wypadkowego (r) oraz kąta obrotu przekroju (fi).

Wykres deformacji wiązara

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.
 • Z zakładki Analiza wybierz Statyka.
 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Kombinatoryka, następnie Wykres przemieszczeń.Wiązar-ugięcie
 • W celu dostosowania wyglądu wykresu użyj narzędzia Przeskalowanie wykresu.skala
 • Kliknij dwukrotnie LPM w środkowy pręt pasa dolnego (wymiarowany).
 • Przesuń suwak w stronę osi symetrii wiązara, w celu odczytania maksymalnych wartości przemieszczeń.wwiązar-deformacja w precie

Stan graniczny użytkowalności

 • Otwórz okno Wymiarowanie – Element stalowy wg EN 1993-1-1:2005+AC:2006 dla pręta pasa górnego.
 • W opcji Parametry elementu ustawione jest ograniczenie przemieszczeń w płaszczyźnie układu.

wiązar-par.elm

 • Z lewej strony znajduje się okno Reguły projektowania, z listą warunków projektowych i wytężeniami.SGN-regulyproj
 • Wybierz warunek Ugięcia klikając w niego 2x LPM.
 • W oknie podana jest maksymalna wartość przemieszczenia pionowego pręta, przyrównana do wartości granicznej.wiązar-ugięcie nie od cieciwy

Normowe ograniczenie ugięć określane jest dla całego wiązara, nie jego poszczególnych elementów. Dlatego określając w programie ugięcie max. jako L/250, za L podaje się rozpiętość dźwigara.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 513