Stężenie połaciowe

Charakterystyka elementu

Wspornikowa kratownica, o skratowaniu typu X, której pasy są utworzone przez pasy dolne wsporników kratowych, a słupki przez dodatkowe pręty, łączące pasy dolne wsporników, o przekroju RK 40x40x3. Krzyżulce wykonano z prętów okrągłych ø20, wstępnie naciągniętych. Pręty łączone z konstrukcją główną za pośrednictwem blach. Połączenie skratowania z blachami na pojedyncze śruby M16. Skratowanie usytuowane jest w polach skrajnych zadaszenia.

Stężenia-rzut
Rys.1.
 Rozmieszczenie stężeń na rzucie zadaszenia


Steżenie detal
Rys.2. Detal połączenia stężenia z żebrem

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model prostokątnej kratownicy o skratowaniu typu X. Założono, że pręty ściskane ulegają sprężystemu wyboczeniu i zostają wyłączone z przenoszenia obciążeń.

Podparcie: Podparcie stężenia realizowane jest przez podpory punktowe. Przyjęto ich lokalizację w miejscu połączenia wsporników z pozostałą częścią budynku. Uwzględniając konstrukcję połączenia, przyjęto przegubowe podparcie stężenia.

Obciążenie: W analizie stężeń zapewniających stateczność boczną dźwigarom kratowym należy uwzględnić imperfekcje geometryczne stężanych pasów ściskanych. Przelicza się je na równoważne obciążenie ciągłe, przyłożone równomiernie na całej długości pasa dolnego kratownicy stężenia.

Stężenie schemat
Rys.3.
Schemat statyczny stężenia