Rygiel okapowy

Charakterystyka elementu

Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Rygiel pełni funkcję pomocniczą – oparcie dla słupków pośrednich.

Rygiel_okapowyRys.1. Rozmieszczenie rygli na rzucie budynku

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model jednoprzęsłowej belki podpartej w miejscu połączenia z głównymi słupami [1541].

Podparcie: Podparcie rygla realizowane jest przez podpory punktowe (połączenie ze słupami głównymi). W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. Podatność miejsca oparcia rygla nie ma znaczenia ze względu na statycznie wyznaczalny schemat podparcia. 

Obciążenie: Obciążenie skupione przyłożone jest w środku rozpiętości – kierunek działania przechodzi przez środek ścinania przekroju.

RygielRys.3. Schemat statyczny rygla.