SGN – przegląd

Opis problemu

Stan graniczny nośności wiązara kratowego w modelu numerycznym.

Metody

Zgodnie z EN-1993-1 przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności należy posługiwać się kryteriami nośności i stateczności elementów. W rozdziale 6 normy zdefiniowane są warunki nośności elementów na: rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, oraz na interakcyjne występowanie tych sił wewnętrznych.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Przeglądanie warunków stanu granicznego nośności, przedstawiono na przykładzie pręta pasa górnego. Program sprawdza odpowiednie warunki nośności w zależności od występujących w elemencie sił wewnętrznych. Rozbudowany interfejs wymiarowania jest przejrzysty i wygodny do weryfikacji (podstawiając wyszczególniane składowe do wzorów).

Pas górny

 • Otwórz okno Wymiarowanie – Element stalowy wg EN 1993-1-1:2005+AC:2006 dla pręta pasa górnego.
 • Z lewej strony znajduje się okno Reguły projektowania, z listą warunków projektowych i wytężeniami.SGN-regulyprojDalszy opis przedstawiony został dla warunków o największym wytężeniu: ściskania i zginania ze ściskaniem.
 • Wybierz warunek Ściskanie klikając w niego 2x LPM.
  • W pierwszej części znajdują się parametry nośności elementu przy ściskaniu.
  • W drugiej części znajdują się parametry związane ze statecznością globalną elementu.
   • Przedstawione są składowe do obliczenia nośności na wyboczenie giętne (Y i Z), skrętne (X) i giętno-skrętne (ZX).
   • Krzywe wyboczenia przyporządkowane są zgodnie z Tablicą 6.2 normy EN 1993-1-1.
  • W trzeciej części znajduje się warunek nośności elementu na wyboczenie.SGN-sciskanie
  • Klikając LPMWyświetl informacje o kombinacji można poznać grupy obciążeń i współczynniki użyte w wymiarującej kombinacji.SGN-komb
 •  Wybierz warunek Zginanie ze ściskaniem.
  • W pierwszej części znajdują się siły wewnętrzne i wartości nośności na zginanie i ściskanie.
  • W drugiej części znajdują się parametry i współczynniki związane ze statecznością globalną elementu.
  • W trzeciej części znajdują się warunki nośności przy równoczesnym działaniu zginania i ściskania. (wz. 6.61 i 6.62)SGN-interakcja

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 398