W obiekcie biurowym

Charakterystyka obiektu

Strop żelbetowy w obiekcie biurowym.

Etapy pracy nad modelem i analizy:

  1. Definicja modelu obliczeniowego
  2. Analiza statyczna
  3. Wymiarowanie