Dobór zbrojenia

Opis problemu

Dobór zbrojenia dla żelbetowego słupa głównego.

Metody

Wymiarowanie słupa przeprowadzono zgodnie z EN-1992-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wyjściowe parametry: wymiar przekroju 30×45 [cm], beton C30,37, otulina 3.5cm.

Założono symetryczne zbrojenie słupa. Wstępnie przyjęte średnice prętów: Φ20 – zbrojenie główne, Φ8 – strzemiona (dwucięte). Minimalny rozstaw prętów zbrojenia głównego wynosi 21mm, a max rozstaw strzemion: 30cm.

SGN: Wymiarując słup uwzględniono wpływ imperfekcji geometrycznych słupa (po kierunku Y), oraz wpływ efektów II rzędu metodą nominalnej sztywności. Uwzględniając sposób oparcia dźwigara na słupie (przegubowe) określono długość wyboczeniową L0,y=2.0·L. W płaszczyźnie ściany bocznej hali, ze względu na brak szczegółowej analizy wyboczeniowej, przyjęto L0,z=2.0·L (więcej o dł. wybocz. słupów wspornikowych: 2296).

Kotangens kąta nachylenia krzyżulców betonowych przyjęto 1.0.

SGU: Określono graniczną szerokość rys poprzecznych 0.3mm (dla klasy ekspozycji EXC3) i graniczne przemieszczenie górnego węzła L/150. Ugięcia elementu wyznaczono od części długotrwałej obciążenia. Współczynnik obciążenia dlugotrwałego dla siły krytycznej wynosi 0.1. Odczyt odpowiednich wartości momentów zaprezentowano w 2380. Współczynnik pełzania wynosi 2.5 (odczytano z Rys.3.1 EC2)

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Wymiarowanie > Narzędzia wymiarowania > Obwiednia.

Tryby generowania kombinacji określają ilość, oraz rodzaj kombinacji i przekrojów elementów branych pod uwagę podczas analizy konstrukcji. Po dokładny opis wybierz: Informacje o trybach generowania kombinacji.

 • Kliknij dwukrotnie LPM w słup, program automatycznie przypisze regułę wymiarowania Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 na podstawie zdefiniowanego profilu i określonych norm bazowych projektu.

Parametry do wymiarowania

 • W nowym oknie wybierz ikonę Parametry do wymiarowania.python_2019-06-22_14-26-36 - Copy
 • Zbrojenie główne:
  • Wartości αcc i αct pozostaw równe 1.0.
  • Stal > RB500W (B).
 • Zbrojenie poprzeczne:
  • Kotangens kąta nachylenie betonowych krzyżulców określi jako 1.0.
 • Imperfekcje geometryczne:
  • Uwzględnij po kierunku > Y-Y.
 • Ugięcia:
  • Typ obciążenia > długotrwałe i wielokrotnie zmienne.
  • Tylko część długotrwała.
 • Rysy:
  • Graniczna szerokość rys > 0.3 mm
  • Rodzaj obciążenia > długotrwałe.
 • Reologia:
  • Wspł. obciążenia długotrwałego dla siły krytycznej określ jako 0.1.
  • Wspł. pełzania określ jako 2.5.
 • Warunki konstrukcyjne:
  • Ogranicz smukłość do > 104.
 • Zapisz zmiany parametrów klikając Ok.

Długość wyboczeniowa

 • W nowym oknie wybierz ikonę Długość wyboczeniowa.

python_2019-06-22_14-26-36

 • Długość wyboczeniowa > Element klasyczny (Słup potraktowano jako element wydzielony o stałym przekroju poprzecznym).
 • Wspł. długości wyboczeniowej β określ 2.0 w płaszczyznach X-X i Y-Y.
 • Długość X-X > wg. schematu.
 • Długość Y-Y > wg. schematu.
 • Zapisz zmiany parametrów klikając Ok.

Wyznaczenie zbrojenia

 • Z paska zakładek po prawej stronie okna wybierz Automatyczny dobór zbrojenia.
  • Średnica mm > 20.
  • Min. odstęp mm > 21.
  • Otulina mm > 35.
  • Stal > RB500W (B).
 • Zaznacz opcję Zbrojenie symetryczne.
 • Dobierz strzemiona > Opcje:
  • Dla odcinka pierwszego i drugiego rodzaju strzemiona dwucięte o średnicy 8mm.
  • Stała ilość ramion [szt.] > 2.
  • Stała średnica [mm] > 8.
 • Zapisz zmiany parametrów klikając Ok.
 • Następnie kliknij Wyznacz.

Program na podstawie zdefiniowanych parametrów automatycznie dobrał zbrojenie i określił procentowe wytężenie (85% – zbrojenie główne) ze względu na stany graniczne i warunki konstrukcyjne. Wybierając kolejne zakładki można ręcznie skorygować zbrojenie główne i poprzeczne (średnice, rozstawy, ilości, kształty).

Uwaga! Przy szacowaniu zbrojenia program pomija efekt smukłości.

Uwaga! Domyślnie program wymiaruje dla ekstremalnych kombinacji sil przekrojowych (tryb Obwiednia). W celu weryfikacji dla wszystkich możliwych kombinacji wybierz tryb Wszystkie kombinacje i kliknij Przelicz. Czynność należy wykonać każdorazowo przed ostatecznym zaakceptowaniem wyników.

Przegląd sprawdzanych przez program warunków, wraz z komentarzem znajdziesz w 2374.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 398