Sprawdzenie zbrojenia

Cel

Przegląd stanu granicznego nośności i użytkowania oraz warunków konstrukcyjnych dla dobranego zbrojenia słupa żelbetowego.

Metody

Zgodnie z EN-1992-1-1 analizując elementy konstrukcji, należy uwzględnić wpływy ich możliwych odchyłek geometrycznych, oraz uwzględnić efekty drugiego rzędu, gdy mogą mieć wpływ na ogólną stateczność konstrukcji. Oprócz odpowiednich warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności, spełnione powinny być warunki konstrukcyjne dot. powierzchni i rozstawów zbrojenia.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

SGN

 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Zbrojenie główne.
  • Rozwiń opcję Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzędu.
  • W pierwszej części wyświetlone są mimośrody w 2 płaszczyznach (imperfekcja rozpatrywana jako mimośród, pkt. 5.2.(7) EC2), oraz wynikające z nich dodatkowe momenty zginające.
  • W drugiej części odczytać można współczynniki powiększenia momentu ze względu na efekty drugiego rzędu (Metoda nominalnej sztywności, pkt. 5.8.7 EC2)
  • W trzeciej części pokazany jest warunek nośności elementu ze względu na siłę osiową
  • W czwartej części pokazany jest warunek nośności elementu ze względu na moment zginający (z uwzględnieniem imperfekcji i efektów II rzędu).
 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Ścinanie.
  • W pierwszej części sprawdzony jest jest warunek VEd < VRd,c (nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie wystarczająca).
  • W drugiej części sprawdzony jest warunek VEd < VRd,max (nośność ze względu na zmiażdżenie ściskanych krzyżulców betonowych).
  • Obliczeniowo zbrojenie nie jest wymagane.

W oknach przedstawione są maksymalne wytężenia danych warunków. Rozwijając listę u góry ekranu można sprawdzić poprawność zbrojenia dla innego przekroju lub innych kombinacji (ich ilość zależy od wybranego trybu generowania kombinacji patrz: 2351).Komb max

SGU

 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Ugięcia.
  • Graniczne przemieszczenie pręta w płaszczyźnie Y-Y określono jako L/150 (L – wysokość słupa).
  • Ugięcie rozpatrywano dla części długotrwałej obciążenia.
  • Uwzględniono wpływ pełzania na moduł sprężystości betonu (końcowy wspł. pełzania – pkt. 3.1.4 EC2 ; efektywny moduł sprężystości – pkt. 7.4.3 EC2)

Warunki konstrukcyjne

 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Zbrojenie minimalne.
  • Sprawdzony jest warunek minimalnego zbrojenia w słupach (pkt.9.5.2(2), wz.9.12N EC2).
 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Zbrojenie minimalne (rysy).
  • Sprawdzony jest warunek minimalnego zbrojenia ze względu na powstanie rys (pkt.7.3.2, wz.7.20 EC2).
 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Rozstaw strzemion.
  • Sprawdzony jest warunek konstrukcyjny na maksymalny rozstaw strzemion.
 • Z zakładki Reguły projektowania wybierz Smukłość.
  • Sprawdzony jest warunek smukłości elementu w 2 płaszczyznach.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483