Dokumenty

Wszystkie obiekty

Hala portalowa

Charakterystyka obiektu   Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0x48.0m . Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m.  Dach dwuspad...

Stalowe zadaszenie wspornikowe

Charakterystyka obiektu Zadaszenie nad wejściem do budynku  o wysięgu 3.2m  i długości 21m . Spadek do wewnątrz o wartości 3º . Rozstaw wsporników wynosi 2.1m.  Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m  ściany szczytowej budynku. Wysokość konstrukcyjna zada...

Budynek wielorodzinny

Charakterystyka obiektu Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Zielonej Górze (145m n.p.m. ). Obiekt trzykondygnacyjny na planie prostokąta o wymiarach w osiach 10.5 x16.78m . Dach dwuspadowy o pochyleniu 24º . Wysokość obiektu do kale...

Wszystkie dokumenty

Leave a Comment