Tag Archive: PN-EN

Rygiel okapowy - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie stalowego rygla okapowego. Metody Wymiarowanie rygla przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB. Przyjęto podatne żebra usztywniające nad podporami elementu. Uwzględniono…
Read more

Stalowa hala portalowa - Grupy obciążeń

Opis problemu Definicja grup obciążeń dla modelu portalowej hali. Metody Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i…
Read more

Stalowe zadaszenie wspornikowe - Grupy obciążeń

Opis problemu Definicja grup obciążeń dla modelu wspornikowego zadaszenia. Metody Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i…
Read more

Stalowe zadaszenie wspornikowe - Koncepcja zintegrowanego modelu

Opis problemu Tworzenie podstaw nowego projektu zadaszenia w programie Soldis PROJEKTANT. Metody Konstrukcję zadaszenia opisanego w 1557 zaprojektowano, wyodrębniając poszczególne elementy konstrukcyjne, a następnie modelując je w układach płaskich. Rozpoznawszy ścieżkę obciążeń konstrukcji, analizowano kolejne pozycje obliczeniowe osobno, równocześnie uwzględniając ich wzajemne…
Read more

Wiązar kratowy - Statyka

Opis problemu Wykonanie obliczeń statycznych oraz przeglądanie wyników dla wiązara kratowego. Metody Analizę statyczną wiązara należy przeprowadzić zgodnie z EN-1990. Stany graniczne nośności i użytkowalności sprawdza się metodą współczynników częściowych. Do wyznaczenie ekstremalnych wartości efektów oddziaływań należy użyć kombinacji obciążeń:…
Read more

Wiązar kratowy - SGU – przegląd

Opis problemu Stan graniczny użytkowalności wiązara kratowego w modelu numerycznym. Metody Zgodnie z EN-1990 przy sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności należy posługiwać się kryteriami dotyczącymi: ugięć, drgań, uszkodzeń. Dla stalowej kratownicy kluczowe jest kryterium ugięć pionowych. Do redukcji przemieszczeń, konstrukcję wykonuje się…
Read more

Wiązar kratowy - SGN – przegląd

Opis problemu Stan graniczny nośności wiązara kratowego w modelu numerycznym. Metody Zgodnie z EN-1993-1 przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności należy posługiwać się kryteriami nośności i stateczności elementów. W rozdziale 6 normy zdefiniowane są warunki nośności elementów na: rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, oraz…
Read more