Tag Archive: Układy halowe

Oddziaływanie od wiatru według normy PN-EN 1991-1-4

Obciążenie wiatrem Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (PN-EN 1991-1-4, Tablica NA.1). Współczynnik kierunkowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 2).Wartość szczytowa ciśnienia powietrza Współczynnik sezonowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 3). Bazowa prędkość wiatru (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.1). Wysokość odniesienia (PN-EN…
Read more

Obciążenie śniegiem

Oddziaływanie od śniegu według normy PN-EN 1991-1-3 Sposób obliczeń obciążenia od śniegu przedstawiono tutaj. Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup. W menadżerze grup wybierz opcję Utwórz nową grupę obciążenia,…
Read more

Relacje grup obciążenia

Relacje zachodzące między grupami   Grupy obciążeń spowodowane obciążeniami stałymi i zmiennymi znajdują się tutaj         Grupy obciążeń spowodowane oddziaływaniem śniegu znajdują się tutaj. Obciążenia od śniegu wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że jednocześnie może występować tylko…
Read more

Obciążenie wiatrem

Oddziaływanie od wiatru według normy PN-EN 1991-1-4 Obliczenia obciążenia od wiatru działającego na konstrukcję znajdują się tutaj. Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup. W menadżerze grup wybierz Utwórz nową…
Read more

Wymiarowanie słupa

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza. Z panelu analiza wybierz Wymiarowanie. Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]. Wskaż pręty o numerach 3 oraz 4 i…
Read more

Obciążenie stałe i zmienne

Oddziaływanie od obciążeń stałych Wyznaczenie wartości obciążeń stałych działających na konstrukcję znajdują się tutaj. Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup. W Menadżerze grup wybierz opcję Utwórz nową grupę obciążenia,…
Read more

Rygiel – definicja przekroju

Procedura w Soldis PROJEKTANT 2019 Aby stworzyć nowy przekrój belki wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu Profile wybierz Menadżer profili. W wyświetlonym oknie wybierz opcję Utworzyć nowy profil. Wybierz opcję Utwórz nowy. W oknie Profile wybierz wymiary oraz kształt przekroju zgodnie z rysunkiem…
Read more

Wymiarowanie rygla

  Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza. Z panelu analiza wybierz Wymiarowanie. Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]. Wskaż pręty o numerach 2 oraz 5…
Read more