Tag Archive: Układy halowe

Pozycje obliczeniowe - Słup stalowy – fundament

Opis problemu Dobór geometrii oraz wymiarowanie stopy fundamentowej dla posadowienia słupa pośredniego [1544]. Metody Wymiarowanie stopy fundamentowej przeprowadzono według PN-EN 1997-1 oraz PN-EN 1992-1. Założenia: Podłoże gruntowe jednolite. Podłoże gruntowe gruntowe z piasku pylastego (clSa) o stopniu plastyczności IL =…
Read more

Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2…
Read more

Stalowe zadaszenie wspornikowe

Charakterystyka obiektu Zadaszenie nad wejściem do budynku  o wysięgu 3.2m i długości 21m. Spadek do wewnątrz o wartości 3º. Rozstaw wsporników wynosi 2.1m. Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m ściany szczytowej budynku. Wysokość konstrukcyjna zadaszenia: 0.65-0.45m (zbieżny wspornik.) Obiekt usytuowany w Radomiu na wysokości 150m.n.p.m. Teren…
Read more

Hala portalowa

Charakterystyka obiektu   Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2  oraz 1134.78m2, a wysokość…
Read more