Soldis PROJEKTANT 3D

Wszystkie obiekty

Układ płytowo-słupowy

Układ płytowo-słupowy

Charakterystyka Układ płytowo-słupowy ze ścianami zewnętrznymi. Rys.1. Układ płytowo-słupowy - rzut kondygnacji +3.20 Materiały Klasa betonu: C20/25, C25/30, C30/37 Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C) Otulina zbrojeni...
Stalowe zadaszenie

Stalowe zadaszenie

Charakterystyka obiektu Zadaszenie nad rampą przeładunkową o wysięgu 3.2m  i długości 21m . Spadek do wewnątrz o wartości 3º . Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m ściany szczytowej budynku. Obiekt usytuowany w Radomiu na wysokośc...
Portalowa hala żelbetowa

Portalowa hala żelbetowa

Charakterystyka obiektu Hala portalowa dwukondygnacyjna znajdująca się w Zakopanem (900m n.p.m.) o wymiarach 16,0x30,0m i rozstawie układów poprzecznych równym 6m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 10,62o i maksymalnej wysokości kalenicy 9,5m. Wysokość użytkow...

Wszystkie dokumenty