Tag Archive: PN-EN 1993

Słup stalowy - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie stalowego słupa pośredniego. Metody Wymiarowanie słupa przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB. SGN: Współczynnik długości wyboczeniowej względem osi Y przekroju wynosi 1.0 (klasyczny przypadek). Względem…
Read more

Rygiel okapowy - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie stalowego rygla okapowego. Metody Wymiarowanie rygla przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB. Przyjęto podatne żebra usztywniające nad podporami elementu. Uwzględniono…
Read more

Wiązar kratowy - SGU – przegląd

Opis problemu Stan graniczny użytkowalności wiązara kratowego w modelu numerycznym. Metody Zgodnie z EN-1990 przy sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności należy posługiwać się kryteriami dotyczącymi: ugięć, drgań, uszkodzeń. Dla stalowej kratownicy kluczowe jest kryterium ugięć pionowych. Do redukcji przemieszczeń, konstrukcję wykonuje się…
Read more

Wiązar kratowy - SGN – przegląd

Opis problemu Stan graniczny nośności wiązara kratowego w modelu numerycznym. Metody Zgodnie z EN-1993-1 przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności należy posługiwać się kryteriami nośności i stateczności elementów. W rozdziale 6 normy zdefiniowane są warunki nośności elementów na: rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, oraz…
Read more

Płatew pełnościenna - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie wieloprzęsłowej płatwi w modelu numerycznym (sprawdzenie SGN, SGU i dobranie przekroju). Metody Wymiarowanie płatwi, jako elementu stalowego, belkowego, należy przeprowadzić zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. SGN: Płatew…
Read more