Tag Archive: Obciążenia

- Definicja modelu obliczeniowego

Opis problemu W poniższym artykule omówione zostaną podstawowe aspekty modelowania konstrukcji powierzchniowych na przykładzie programu Soldis PROJEKTANT 8.8. Przedmiotem przykładu jest strop żelbetowy ostatniej kondygnacji budynku biurowego. Zdefiniowana zostanie geometria i właściwości układu wraz z jego obciążeniami. Metody Modelowanie stropu przeprowadzono w wersji 8.8.13 programu….
Read more

Zestawienie obciążeń

Opis problemu Zebranie i ustalenie wartości oddziaływań dla modelu obliczeniowego domu wielorodzinnego. Metody Obciążenia klimatyczne i użytkowe oddziałujące na budynek zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono…
Read more

Budynek wielorodzinny - Grupy obciążeń

Opis problemu Definicja grup obciążeń dla modelu domu wielorodzinnego. Metody Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i…
Read more