Tag Archive: Kratownica

Wielorodzinny budynek mieszkalny

Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Zielonej Górze (145m n.p.m.). Obiekt trzykondygnacyjny na planie prostokąta o wymiarach w osiach 10.5×16.78m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 24º. Wysokość obiektu do kalenicy wynosi 12.2m. Wysokość użytkowa pomieszczeń 2.58m, powierzchnia użytkowa: 440.0m2 . Obiekt niepodpiwniczony….
Read more

Wiązar drewniany - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie drewnianego wiązara dachowego. Metody Wymiarowanie przekrojów wiązara, przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1995:2010. Dobrane profile powinny zapewnić spełnienie warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Zaprojektowano wiązar z drewna litego – materiałowy…
Read more

Wiązar drewniany - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [2734] wiązar kratowy stanowi ustrój złożony z prętów prostych. Geometrię modelu stanowią osie elementów (zbiory środków ciężkości wszystkich przekrojów). Niezbędnym uzupełnieniem schematu statycznego elementu jest definicja przegubów w węzłach słupków i krzyżulców (definicja…
Read more

Wiązar drewniany

Charakterystyka elementu Wolnopodparty, dwuspadowy wiązar kratowy wykonany z drewna litego klasy C35. Wymiary: 9.96m długości, 2.0m wysokości; pochylenie 24%. Elementy łączone za pomocą płytek kolczastych. Oparcie na wieńcu za pośrednictwem zakotwionych w wieńcu (Rys.2.).   Rys.1. Rozmieszczenie wiązarów na rzucie dachu Rys.2. Mocowanie wiązara –…
Read more

Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2…
Read more

Redukcja masy stalowego dźwigara kratowego

Opis problemu W przypadku dźwigarów wykonanych rur prostokątnych, w każdym profilu istnieją trzy istotne parametry, które mogą podlegać modyfikacji (szerokość, wysokość oraz grubość ścianki). Ze względu na liczne i złożone warunki projektowe SGN oraz SGU, aby otrzymać konstrukcję optymalną, konieczne jest operowanie…
Read more

Wspornik kratowy - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [1565] kratowy wspornik stanowi ustrój złożony z prętów prostych. Geometrię modelu stanowią osie elementów (zbiory środków ciężkości wszystkich przekrojów).  Niezbędnym uzupełnieniem schematu statycznego elementu jest definicja przegubów w skrajnych węzłach słupków i krzyżulców…
Read more