Tag Archive: Kratownica

Wiązar drewniany - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie drewnianego wiązara dachowego. Metody Wymiarowanie przekrojów wiązara, przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1995:2010. Dobrane profile powinny zapewnić spełnienie warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Zaprojektowano wiązar z drewna litego – materiałowy…
Read more

Wiązar drewniany - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [2734] wiązar kratowy stanowi ustrój złożony z prętów prostych. Geometrię modelu stanowią osie elementów (zbiory środków ciężkości wszystkich przekrojów). Niezbędnym uzupełnieniem schematu statycznego elementu jest definicja przegubów w węzłach słupków i krzyżulców (definicja…
Read more

Wiązar drewniany

Charakterystyka elementu Wolnopodparty, dwuspadowy wiązar kratowy wykonany z drewna litego klasy C35. Wymiary: 9.96m długości, 2.0m wysokości; pochylenie 24%. Elementy łączone za pomocą płytek kolczastych. Oparcie na wieńcu za pośrednictwem zakotwionych w wieńcu (Rys.2.).   Rys.1. Rozmieszczenie wiązarów na rzucie dachu Rys.2. Mocowanie wiązara –…
Read more

Redukcja masy stalowego dźwigara kratowego

Opis problemu W przypadku dźwigarów wykonanych rur prostokątnych, w każdym profilu istnieją trzy istotne parametry, które mogą podlegać modyfikacji (szerokość, wysokość oraz grubość ścianki). Ze względu na liczne i złożone warunki projektowe SGN oraz SGU, aby otrzymać konstrukcję optymalną, konieczne jest operowanie…
Read more

Wspornik kratowy - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [1565] kratowy wspornik stanowi ustrój złożony z prętów prostych. Geometrię modelu stanowią osie elementów (zbiory środków ciężkości wszystkich przekrojów).  Niezbędnym uzupełnieniem schematu statycznego elementu jest definicja przegubów w skrajnych węzłach słupków i krzyżulców…
Read more

Redukcja ugięcia wiązara kratowego poprzez zmianę profili

Cel Redukcja ugięcia wiązara kratowego [55] z użyciem algorytmu optymalizacji. Opis problemu W przypadku belek modelowanych zgodnie z teorią Bernoulliego-Euler (stosowana standardowo w analizach prętowych konstrukcji budowalnych) przemieszczenie prostopadłe do osi wynika tylko i wyłącznie ze zginania (powstanie krzywizny). W przypadku…
Read more

Wiązar kratowy - Statyka

Opis problemu Wykonanie obliczeń statycznych oraz przeglądanie wyników dla wiązara kratowego. Metody Analizę statyczną wiązara należy przeprowadzić zgodnie z EN-1990. Stany graniczne nośności i użytkowalności sprawdza się metodą współczynników częściowych. Do wyznaczenie ekstremalnych wartości efektów oddziaływań należy użyć kombinacji obciążeń:…
Read more