Tag Archive: Belka

Wielorodzinny budynek mieszkalny

Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Zielonej Górze (145m n.p.m.). Obiekt trzykondygnacyjny na planie prostokąta o wymiarach w osiach 10.5×16.78m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 24º. Wysokość obiektu do kalenicy wynosi 12.2m. Wysokość użytkowa pomieszczeń 2.58m, powierzchnia użytkowa: 440.0m2 . Obiekt niepodpiwniczony….
Read more

Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2…
Read more

Rygiel okapowy - Definicja modelu

Definicja geometrii i podpór Metody W celu utworzenia modelu obliczeniowego elementu belkowego należy wskazać oś elementu (zbioru środków ciężkości wszystkich przekrojów), oraz określić możliwe przemieszczenia węzłów podporowych. W przypadku wolnopodpartego rygla węzłami podporowymi są węzły skrajne. Oparcie na słupie żelbetowym zdefiniowano jako…
Read more

Rygiel okapowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Rygiel pełni funkcję pomocniczą – oparcie dla słupków pośrednich. Rys.1. Rozmieszczenie rygli na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model jednoprzęsłowej belki podpartej w miejscu połączenia z głównymi słupami [1541]. Podparcie: Podparcie rygla…
Read more

Żebro

Charakterystyka elementu Wieloprzęsłowa belka o przekroju rurowym (wstępnie przyjęto profile RP) ze stali S235 złożona z elementów o długości 4.2m i 6.3m. Oparcie na wsporniku za pomocą przyspawanego ukośnego żebra gr. 10mm. (Rys.2.). Rys.1. Rozmieszczenie żeber na rzucie zadaszenia Rys.2. Detal oparcia żebra Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model…
Read more

Wpływ kąta pochylenia płatwi na ugięcia w słabszej płaszczyźnie

Cel Analiza wpływu kąta pochylenia płatwi [33] na jej ugięcie w słabszej płaszczyźnie. Opis problemu Płatew jest elementem zginanym ukośnie – płaszczyzna obciążenia nie pokrywa się z głównymi osiami bezwładności przekroju, powodując ugięcie elementu w dwóch kierunkach. Dlatego wymiarując płatew [663] zadano…
Read more

Płatew pełnościenna - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie wieloprzęsłowej płatwi w modelu numerycznym (sprawdzenie SGN, SGU i dobranie przekroju). Metody Wymiarowanie płatwi, jako elementu stalowego, belkowego, należy przeprowadzić zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. SGN: Płatew…
Read more