Tag Archive: PN-EN 1991

Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2…
Read more

Hala portalowa - Zestawienie obciążeń

Opis problemu Ustalenie obciążeń na halę portalową z wykorzystaniem narzędzia “Zestawienie obciążeń”. Metody Obciążenia klimatyczne oddziałujące na halę zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono przypadki i schematy…
Read more

Stalowe zadaszenie wspornikowe - Zestawienie obciążeń

Opis problemu Ustalenie obciążeń na zadaszenie wspornikowe z wykorzystaniem narzędzia “Zestawienie obciążeń”. Metody Obciążenia klimatyczne oddziałujące na zadaszenie zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono przypadki i…
Read more