Tag Archive: Fundament

Wymiarowanie ławy fundamentowej

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Profil gruntowy przyjęty do wymiarowania ławy fundamentowej znajduje się tutaj. Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza, a następnie Wymiarowanie. Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Fundamenty bezpośrednie [PN-EN 1997-1]….
Read more

Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Profil gruntowy przyjęty do wymiarowania stopy fundamentowej znajduje się tutaj. Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza, a następnie Wymiarowanie. Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Fundamenty bezpośrednie [PN-EN 1997-1]….
Read more

Stopa fundamentowa

Opis problemu Dobór geometrii i oraz wymiarowanie stopy fundamentowej dla posadowienia ramy żelbetowej [3527]. Metody Wymiarowanie stopy przeprowadzono zgodnie z PN-EN-1997-1 i PN-EN 1992-1. Przyjęty profil gruntu (podłoże warstwowane): Piasek drobny Pd Stopień zagęszczenia: ID =0.7 Wilgotność: mw Miąższość: 1.20m (p.p.p.) Piasek gruby Pg…
Read more