Strop żelbetowy

Jednoprzęsłowy

Jednoprzęsłowy

Charakterystyka obiektu Strop żelbetowy prostokątny o stosunku boków Lx/Ly > 2. Rys. 1 : Rzut stropu Materiały Klasa betonu: C25/30 Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C) Otulina zbrojenia: 2.5 cm Geometria Rozpiętość Lx w osiach ścian: 5.20 m Rozpiętość Ly w osiach ścian: 15.00 m Grubość płyty: 20.0 cm Obciążenia Obciążenia stałe ...
Strop dwuprzęsłowy z lokalnymi układami współrzędnych

Strop dwuprzęsłowy z lokalnymi układami współrzędnych

Charakterystyka obiektu Strop żelbetowy dwuprzęsłowy. Rys. 1 : Rzut stropu Materiały Klasa betonu: C30/37 Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C) Otulina zbrojenia: 3.0 cm Geometria Wymiary pierwszego przęsła: 7.9x13.6 [m] Grubość płyty pierwszego przęsła: 22.0 cm Wymiary drugiego przęsła: 8.0x9.3 [m] Grubość płyty drugiego przęsła: 20.0 cm...
W obiekcie biurowym

W obiekcie biurowym

Charakterystyka obiektu Strop żelbetowy w obiekcie biurowym. Etapy pracy nad modelem i analizy: Definicja modelu obliczeniowego Analiza statyczna Wymiarowanie