Tag Archive: Stężenie

Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2…
Read more

Stężenie połaciowe - Analiza statyczna

Opis problemu Obliczenie maksymalnego obciążenia i ugięcia stężenia połaciowego. Metody Pod wpływem przyłożonego obciążenia qd, następuje wygięcie tężnika o wartość δq. Jako że, obciążenie statecznościowe qd zastępuje imperfekcje geometryczne stężanych elementów, należy je skorygować o to dodatkowe przemieszczenie δq (liczone jako max. różnica…
Read more

Stężenie połaciowe - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [2054] stężenie poprzeczne stanowi ustrój złożony z prętów prostych, który wymaga wskazania osi elementów (zbioru środków ciężkości wszystkich przekrojów). Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5) Geometria stężenia składa się z powtarzalnych elementów, dlatego do jej definicji…
Read more

Stężenie połaciowe poprzeczne - Analiza statyczna

Opis problemu Określenie sił wewnętrznych i przemieszczeń w układzie stężającym. Metody Analiza statyczna stężenia jest procesem iteracyjnym. Pod wpływem przyłożonego obciążenia imperfekcyjnego qd, następuje ugięcie tężnika o wartość δq. Z uwagi na zwiększoną strzałkę ugięcia, należy skorygować wartość równoważnego obciążenia ciągłego, zgodnie…
Read more

Stężenie połaciowe poprzeczne - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [1004] stężenie poprzeczne stanowi ustrój złożony z prętów prostych, który wymaga wskazania osi elementów (zbioru środków ciężkości wszystkich przekrojów). Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5) Geometria stężenia składa się z powtarzalnych elementów, dlatego do jej definicji…
Read more