Oddziaływanie od śniegu według normy PN-EN 1991-1-3

Obciążenie śniegiem

Obciążenie śniegiem dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci 12°. (PN-EN 1991-1-3, wzór 5.1).

s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k

Współczynnik kształtu dachu (PN-EN 1991-1-3, tablica 5.2).

u_i=u_1=0,8

Dla mniej obciążonej połaci (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)).

u_i=u_2=0,8 \cdot 0,5=0,4

Dla bardziej obciążonej połaci (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)).

u_i=u_1=0,8

Współczynnik ekspozycji (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(7)).

C_e=1,0

Współczynnik termiczny (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(8)).

C_t=1,0

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w Polsce (Zakopane) (PN-EN1991-1-3,NB.1).

s_k=0,93exp(0,00134A)=3,11

Wariant obciążenia

Rodzaj

Obciążenie  charakterystyczne

A – równomierne

s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49

2,49

B – nierównomierne

bardziej obciążona połać prawa

s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49

s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=1,24

2,49

1,24

C – nierównomierne

bardziej obciążona połać lewa

s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49

s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=1,24

2,49

1,24

 

 

Obciążenie hali śniegiem

 

Leave a Comment