Tag Archive: Opis konstrukcji

Słup stalowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Słup pośredni usytuowany między słupami głównymi [1541] umożliwia dobór na pokrycie ścienne płyt warstwowych (zmniejszenie rozpiętości z 6m do 3m). Rys.1. Rozmieszczenie słupów pośrednich na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto…
Read more

Słup główny, żelbetowy

Charakterystyka elementu Utwierdzony słup o przekroju prostokątnym 30×45 [cm] ze betonu C30/37 i stali RB500W-B. Rys.1. Rozmieszczenie słupów głównych na budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model słupa wspornikowego utwierdzonego w fundamencie. Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. W przypadku słupa…
Read more

Rygiel okapowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Rygiel pełni funkcję pomocniczą – oparcie dla słupków pośrednich. Rys.1. Rozmieszczenie rygli na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model jednoprzęsłowej belki podpartej w miejscu połączenia z głównymi słupami [1541]. Podparcie: Podparcie rygla…
Read more

Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu Zgodnie z koncepcją modelu obliczeniowego konstrukcji hali [2423, 684] w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy nośne, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Elementy oddziałują między sobą, przekazując obciążenia zgodne z Rys.1. Pozycje obliczeniowe Płatew. Wiązar kratowy. Stężenie poprzeczne. Słup żelbetowy. Słup…
Read more

Żebro

Charakterystyka elementu Wieloprzęsłowa belka o przekroju rurowym (wstępnie przyjęto profile RP) ze stali S235 złożona z elementów o długości 4.2m i 6.3m. Oparcie na wsporniku za pomocą przyspawanego ukośnego żebra gr. 10mm. (Rys.2.). Rys.1. Rozmieszczenie żeber na rzucie zadaszenia Rys.2. Detal oparcia żebra Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model…
Read more

Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu Zgodnie z koncepcją zintegrowanego modelu konstrukcji [1855], w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy konstrukcji, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Pozycje oddziałują między sobą, przekazując obciążenia (Rys.1.) Pozycje obliczeniowe Żebro. Wspornik. Stężenie połaciowe poprzeczne. Rys.1. Izometria zadaszenia. Przekazywanie obciążeń.

Stalowe zadaszenie wspornikowe

Charakterystyka obiektu Zadaszenie nad wejściem do budynku  o wysięgu 3.2m i długości 21m. Spadek do wewnątrz o wartości 3º. Rozstaw wsporników wynosi 2.1m. Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m ściany szczytowej budynku. Wysokość konstrukcyjna zadaszenia: 0.65-0.45m (zbieżny wspornik.) Obiekt usytuowany w Radomiu na wysokości 150m.n.p.m. Teren…
Read more

Stężenie połaciowe poprzeczne

Charakterystyka elementu Wolnopodparta kratownica, której pasy są utworzone przez pasy górne wiązarów kratowych, a słupki przez płatwie. Krzyżulce wykonane z prętów okrągłych ø20, wstępnie naciągniętych. Skratowanie tężnika typu X. Pręty łączone z konstrukcją główną za pośrednictwem spawanych do spodu płatwi blach. Połączenie…
Read more