Tag Archive: Modelowanie

Procedury związane z tworzeniem modelu obliczeniowego konstrukcji.

Rama żelbetowa - Stopa fundamentowa

Opis problemu Dobór geometrii i oraz wymiarowanie stopy fundamentowej dla posadowienia ramy żelbetowej [3527]. Metody Wymiarowanie stopy przeprowadzono zgodnie z PN-EN-1997-1 i PN-EN 1992-1. Przyjęty profil gruntu (podłoże warstwowane): Piasek drobny Pd Stopień zagęszczenia: ID =0.7 Wilgotność: mw Miąższość: 1.20m (p.p.p.) Piasek gruby Pg…
Read more

Rama żelbetowa - Definicja modelu

Definicja geometrii Model obliczeniowy żelbetowej konstrukcji wsporczej [3527] stanowi ustrój ramowy oparty na ścianach zewnętrznych i fundamentach. Geometrię konstrukcji określają osie ciężkości poszczególnych elementów. Rozpiętość efektywna skrajnych przęseł (PN-EN 1992-1-1, wz.5.8): leff = ln+a1 a1= min{0.5h ; 0.5t}= min{0.5*75cm ; 0.5*24cm} = 12.0cm leff = 400+12=…
Read more

Schody żelbetowe - Dobór zbrojenia

Opis problemu Dobór zbrojenia schodów żelbetowych. Metody Wymiarowanie schodów przeprowadzono zgodnie z PN-EN-1992-1-1. Przyjęto następujące parametry: przekrój biegu i spoczników 15×100 [cm], beton C20/25, klasa ekspozycji: XC1 (środowisko suche), klasa konstrukcji: S3, otulina: 3.0cm. Wstępnie przyjęto średnicę zbrojenia głównego Φ12 oraz minimalny rozstaw…
Read more

Schody żelbetowe - Definicja modelu

Definicja geometrii Model obliczeniowy stanowi załamana płyta (jednokierunkowo zbrojona) zdefiniowana za pomocą elementów belkowych (przemieszczenia tylko w płaszczyźnie układu) [3190]. Geometrię określa ciąg osi ciężkości przekrojów spoczników i płyty biegowej. Efektywna rozpiętość elementu (wz.5.8 EC2): leff=ln+a1+a2 a1=a2=min{0.5h ; 0.5t}= min{0.5*15cm ; 0.5*24cm} = 7.5cm leff=413+7.5+7.5=428cm=4.28m…
Read more

Wiązar drewniany - Definicja modelu

Definicja geometrii Metody Zgodnie z przyjętym modelem obliczeniowym [2734] wiązar kratowy stanowi ustrój złożony z prętów prostych. Geometrię modelu stanowią osie elementów (zbiory środków ciężkości wszystkich przekrojów). Niezbędnym uzupełnieniem schematu statycznego elementu jest definicja przegubów w węzłach słupków i krzyżulców (definicja…
Read more

Wiązar drewniany

Charakterystyka elementu Wolnopodparty, dwuspadowy wiązar kratowy wykonany z drewna litego klasy C35. Wymiary: 9.96m długości, 2.0m wysokości; pochylenie 24%. Elementy łączone za pomocą płytek kolczastych. Oparcie na wieńcu za pośrednictwem zakotwionych w wieńcu (Rys.2.).   Rys.1. Rozmieszczenie wiązarów na rzucie dachu Rys.2. Mocowanie wiązara –…
Read more

Budynek wielorodzinny - Grupy obciążeń

Opis problemu Definicja grup obciążeń dla modelu domu wielorodzinnego. Metody Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i…
Read more

Budynek wielorodzinny - Koncepcja zintegrowanego modelu

Opis problemu Tworzenie podstaw nowego projektu budynku wielorodzinnego w programie Soldis PROJEKTANT. Metody Konstrukcję budynku opisanego w [2732] zaprojektowano rozpoznając poszczególne elementy nośne, a następnie modelując je w układach płaskich. Poznawszy ścieżkę obciążeń konstrukcji, można analizować kolejne pozycje obliczeniowe osobno, równocześnie…
Read more