Rygiel – definicja przekroju

Procedura w Soldis PROJEKTANT 2019

 • Aby stworzyć nowy przekrój belki wybierz zakładkę Modelowanie.
 • Z panelu Profile wybierz Menadżer profili.
 • W wyświetlonym oknie wybierz opcję Utworzyć nowy profil.
 • Wybierz opcję Utwórz nowy.
 • W oknie Profile wybierz wymiary oraz kształt przekroju zgodnie z rysunkiem poniżej i kliknij OK.
 • W prawym górnym rogu w panelu Materiał przekroju kliknij Wybierz materiał.
 • W zakładce Beton wybierz klasę betony C30/37 i kliknij Ok.
 • W prawym górnym rogu zmień Nazwę przekroju na „Belka”. Następnie kliknij Ok.

Zmiana profilu belki

Zmień profil belki już istniejącej za pomocą LPM wybierając pozycje, które należy zmienić.
 • Następnie wybierz opcję Zmień Profil.
 • Z wyświetlonej listy wybierz profil pt. „Belka” i zatwierdzić OK.
Spis treści:
 1. Charakterystyka obiektu
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Zbrojenie belki
 7. Zbrojenie słupa
 8. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 9. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej