Filmy

Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0x48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysoko...

Stalowe zadaszenie wspornikowe

Zadaszenie nad wejściem do budynku o wysięgu 3.2m i długości 21m. Spadek do wewnątrz o wartości 3º. Rozstaw wsporników wynosi 2.1m. Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m ściany szczytowej budynku. Wysokość konstrukcyjna zadaszenia: 0.65-0.45m (zbieżny wsp...

Wielorodzinny budynek mieszkalny

Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Zielonej Górze (145m n.p.m. ). Obiekt trzykondygnacyjny na planie prostokąta o wymiarach w osiach 10.5 x16.78m . Dach dwuspadowy o pochyleniu 24º . Wysokość obiektu do kalenicy wynosi 12.2m . Wy...

Leave a Comment