Hala portalowa

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2 oraz 1134.78m2, a wysokość użytkowa 7.55m. Teren wokół budynku pokryty regularnie niską zabudową i roślinnością.

Opis konstrukcji i procedura projektowania dostępna tutaj

 

Następne:

Leave a Comment