Procedury w programie Soldis PROJEKTANT

Materiały szkoleniowe zawierające instrukcje „krok po kroku”, które ilustrują poszczególne etapy definiowania oraz pracy z modelem w programie Soldis PROJEKTANT. Sposób organizacji dokumentów i nawigacji przedstawiono tutaj. Jeżeli brakuje dokumentu w naszej bazie lub masz ciekawy problem do rozwiązaniazgłoś propozycję.


Przeszukiwanie bazy

  • Funkcja Wyszukaj w nagłówku strony jest najprostszym i najszybszym sposobem otrzymania listy dokumentów zawierających wskazany ciąg znaków.
  • Kategorie i tagi. Każdy dokument przypisany jest do jednej lub wielu kategorii oraz posiada zbiór skojarzonych z nim słów kluczowych (tagów). Filtrowanie zawartości odbywa się z użyciem panelu Filtr dokumentów oraz Tagi dostępnych z prawej strony.
  • Wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych zawarto w mapie dokumentów.

Wiązar kratowy - SGN – przegląd

Opis problemu Stan graniczny nośności wiązara kratowego w modelu numerycznym. Metody Zgodnie z EN-1993-1 przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności należy posługiwać się kryteriami nośności i stateczności elementów. W rozdziale 6 normy zdefiniowane są warunki nośności elementów na: rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, oraz…
Read more

Płatew pełnościenna - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie wieloprzęsłowej płatwi w modelu numerycznym (sprawdzenie SGN, SGU i dobranie przekroju). Metody Wymiarowanie płatwi, jako elementu stalowego, belkowego, należy przeprowadzić zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. SGN: Płatew…
Read more